Usługi – tłumaczenia konferencyjne, tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia specjalistyczne i inne w Wiedniu

Zertifikat Dolmetschen

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia konferencyjne (Tłumaczenia symultaniczne)

Tłumaczenie symultaniczne to synchroniczne, tj. równoczesne, tłumaczenie tekstu mówionego na język docelowy z wykorzystaniem systemu do tłumaczeń symultanicznych i jest stosowane w szczególności podczas imprez dla większej grupy osób, takich jak narady, kongresy, konferencje. W przypadku imprez z dwoma lub więcej językami roboczymi tłumacze pracują w dźwiękoszczelnej kabinie. Ten rodzaj tłumaczenia ustnego jest wykonywany wyłącznie przez profesjonalnie wyszkolonych tłumaczy i wymaga maksymalnej koncentracji. Z tego powodu co najmniej dwóch tłumaczy danego języka pracuje na zmianę w regularnych odstępach czasu trwających ok. 20-30 minut. Uczestnicy konferencji słyszą tłumaczenie przez słuchawki.

 

Dużą zaletą tłumaczenia symultanicznego jest oszczędność czasu, wyciszona sceneria oraz komunikacja w kilku językach. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku tłumaczeń konsekutywnych.

Tłumaczenie szeptane

Tłumaczenie szeptane jest formą tłumaczenia symultanicznego i sprawdza się np. podczas zwiedzania zakładów produkcyjnych, oprowadzania, wycieczek z przewodnikiem, mniejszych imprez i odbywa się w trybie równoczesnym. Tłumaczenie szeptane jest również praktykowane podczas wizyt państwowych. Co do zasady nie wymaga ono żadnych większych środków technicznych.

 

Tłumaczenie bez dodatkowych środków technicznych może być wykonywane dla maksymalnie jednej do dwóch osób. W tym przypadku tłumacz siedzi za osobami, których wypowiedzi tłumaczy, lub pomiędzy nimi, i tłumaczy po cichu.

 

Drugi wariant wykorzystuje przenośny system do tłumaczenia szeptanego. Tłumacz ma przy sobie mobilny nadajnik oraz ew. zestaw słuchawkowy i z tego powodu jest elastyczny również przestrzennie.

Tłumaczenie konsekutywne

Pod pojęciem tłumaczenia konsekutywnego rozumiemy przesunięte w czasie przekładanie dłuższych, do 15-minutowych segmentów przemówienia, zazwyczaj na podstawie notatek (sporządzonych z wykorzystaniem specjalnej techniki notacyjnej) po prezentacji tekstu oryginalnego, przy czym tłumacz pozostaje w bezpośrednim kontakcie z prelegentem. Tłumaczenie konsekutywne jest stosowane w przypadku mniejszych imprez (wystąpienia podczas kolacji, przemówienia powitalne, przyjęcia, konferencje prasowe, itp.), gdzie używane są tylko dwa języki robocze. Liczba tłumaczy konsekutywnych zależy od poziomu trudności i czasu trwania zlecenia. Ze względu na następujące po sobie tłumaczenie ustne należy przewidzieć około dwukrotnie dłuższy czas na organizację wydarzenia w porównaniu z tłumaczeniem symultanicznym. Zaletą tłumaczenia konsekutywnego jest to, że nie ma potrzeby korzystania z kabiny tłumaczeniowej lub sprzętu do tłumaczenia symultanicznego.

Tłumaczenie ustne negocjacji lub konwersacji

Podtypem tłumaczenia konsekutywnego jest tłumaczenie negocjacji lub konwersacji. Również tu tłumaczy się konsekutywnie, tzn. z przesunięciem w czasie. W przeciwieństwie do klasycznego tłumaczenia konsekutywnego metoda ta nie wymaga stosowania notatek. Nie są do tego potrzebne żadne pomoce techniczne, takie jak system do tłumaczenia szeptanego lub klasycznego tłumaczenia symultanicznego. Metoda ta znajduje zastosowanie zazwyczaj w kontekście spotkań, negocjacji lub rozmów, w których uczestniczy jedynie niewielka liczba osób.

Tłumaczenie towarzyszące

Tłumaczenie towarzyszące jest wariantem tłumaczenia konwersacyjnego wzgl. negocjacyjnego. Tłumacz będzie towarzyszył Państwu podczas podróży, imprez, zwiedzania fabryki, wycieczek z przewodnikiem lub na targach.

Technika konferencyjna (sprzęt do tłumaczeń ustnych)

Potrzebują Państwo sprzętu konferencyjnego (urządzeń do tłumaczeń symultanicznych)?

Czy Państwa impreza wymaga zastosowania techniki konferencyjnej: systemu do tłumaczenia symultanicznego lub mobilnego zestawu do tłumaczenia szeptanego? Ile słuchawek będzie potrzebnych? Jaki sprzęt będzie najodpowiedniejszy? Czy należy zarejestrować ścieżkę dźwiękową imprezy lub jej tłumaczenie? Chętnie odpowiemy na te i inne pytania. Na życzenie, we współpracy z jednym z naszych partnerów, możemy również zorganizować dla Państwa niezbędny sprzęt do obsługi konferencji i tłumaczeń symultanicznych.

Uwagi dla prelegentów

Wskazówki dotyczące tempa przemawiania i odpowiedniego wykorzystania manuskryptów, prezentacji, anegdot oraz informacje dotyczące przygotowania materiałów dla tłumaczy można znaleźć tutaj:

Zertifikat Dolmetschen

Tłumaczenie pisemne

Przetłumaczymy dla Państwa teksty z najróżniejszych specjalistycznych dziedzin. Aby zagwarantować najwyższą jakość tłumaczeń, są one wykonywane przez rodzimych użytkowników języka wzgl. weryfikowane przez tłumacza języka docelowego. W naszej pracy wykorzystujemy narzędzia CAT, czyli komputerowe programy tłumaczeniowe, takie jak Trados Studio 2015 i Trados Multiterm 2015 do tworzenia glosariuszy. Dzięki temu możemy zagwarantować, że do tłumaczeń dla Państwa zostanie utworzona indywidualna pamięć tłumaczeniowa oraz że zostanie wykorzystany Państwa własny glosariusz, o ile jest dostępny.

 

Oprócz tłumaczeń ogólnych, napisów filmowych oraz korekt tłumaczeń oferujemy również tłumaczenia specjalistyczne oraz tłumaczenia uwierzytelnione wzgl. tłumaczenia przysięgłe w następujących dziedzinach:

 • Biznes: korespondencja ogólna, korespondencja, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, bilanse, sprawozdania biznesowe, protokoły, rozliczenie wynagrodzenia, sprawozdania finansowe, sprawozdania roczne, prezentacje, ogólne warunki handlowe etc.
   
 • Technika: instrukcje obsługi, specyfikacje patentowe, specyfikacje techniczne, opisy produktów, instrukcje utrzymania, instrukcje obsługi, instrukcje techniczne, podręczniki techniczne, książeczki pracy i oprogramowanie, instrukcje bezpieczeństwa, materiały szkoleniowe itp.
   
 • Prywatne: listy, ekspertyzy, świadectwa, podania o pracę, dyplomy, certyfikaty, CV, świadectwa pracy itp.
   
 • Prawo: umowy, akty notarialne, teksty prawne, orzeczenia sądowe, akta sądowe, nakazy karne, wnioski o pomoc prawną i formularze, protokoły przesłuchań, pisma procesowe itp.
   
 • Medycyna: specjalistyczna literatura medyczna, prace dyplomowe, ulotki dołączane do opakowań, formularze, ekspertyzy medyczne, diagnozy, instruktaż w przypadku znieczulenia itp.
   
 • Reklama: komunikaty prasowe, ulotki i broszury wizerunkowe, katalogi targowe, strony internetowe, artykuły specjalistyczne i wiadomości,prezentacje PowerPoint, analizy produktów, informacje o produktach itp.